Slapeloosheid of insomnie

Insomnie of slapeloosheid kenmerkt zich door inslaapklachten, doorslaapklachten en/of het gevoel geen verkwikkende slaap te krijgen, zonder dat hier een duidelijke medische oorzaak voor is. De verstoring van het slaappatroon leidt tot een duidelijke verstoring van de dagelijkse activiteiten:

  • Vermoeidheid
  • Prikkelbaarheid
  • Concentratieproblemen
  • ...

Cognitieve Gedragstherapie voor insomnie

Het UZ Brussel biedt de internationaal erkende slaaptraining ‘Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie’ (CGT-I) aan, de voorkeursbehandeling bij chronische slapeloosheid.

In 7 wekelijkse sessies van ongeveer anderhalf uur worden gedragsaspecten, gedachtepatronen en algemene kennis over slaap en het ontstaan van slaapklachten onder de loep genomen en waar nodig gecorrigeerd. Het doel van deze training is het verbeteren van kennis en controle over slaap. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd voor het omgaan met toekomstige moeilijke situaties die het slaap-waakritme opnieuw zouden kunnen verstoren.