Sneetje van 5 cm vervangt openhartoperatie voor aortaklepvervanging

Sneetje van 5 cm vervangt openhartoperatie voor aortaklepvervanging

20 september 2019

In het Centrum voor Hart- en Vaatziekten krijgen patiënten ouder dan 70 jaar met een vernauwde aortaklep sinds begin dit jaar een aortaklepvervanging via een minimaal invasieve ingreep. De chirurg moet het borstbeen niet meer open maken. De nieuwe aanpak biedt verschillende voordelen zoals een sneller herstel en een kleinere kans op long- en wondinfecties na de ingreep. Op basis van de ervaring die het UZ Brussel intussen opbouwde, biedt de dienst Hartheelkunde deze minimaal invasieve ingreep nu ook aan patiënten jonger dan 70 jaar aan. Het UZ Brussel is momenteel het enige ziekenhuis in Vlaanderen en Brussel die deze ingreep uitvoert.

Snellere revalidatie, minder pijn en minder complicaties

Het vervangen van een aortaklep is een van de meest voorkomende hartchirurgische ingrepen. Tot voor kort werd een vernauwde aortaklep in de meeste gevallen vervangen door een kunstklep via een openhartoperatie. Daarvoor opende de chirurg het borstbeen om bij het hart en de aangetaste klep te geraken. Het hart werd dan tijdelijk stilgelegd en een hart-longmachine nam de ademhaling en bloedcirculatie over.

“Bij ouderen vervangen we sinds 2013 een aortaklep met een hechtingloze klep. Dat maakt de operatie aanzienlijk korter met minder complicaties als gevolg. Sinds begin dit jaar gebruiken we een nog kleinere toegang tot de aortaklep. Via een klein sneetje van 5 cm tussen de ribben van de rechterborstkas. Patiënten hebben dan een veel kleiner litteken en vooral minder pijn. Ze revalideren sneller en kunnen sneller hun dagelijkse activiteiten hervatten. Ook long- en wondinfecties en de kans op hartfalen komen minder voor. De patiënt verliest tijdens de ingreep ook beduidend minder bloed,” licht dr. Jan Nijs van de dienst Hartheelkunde toe.

Lees verder onder de afbeelding.

Uitbreiding naar meer patiënten

“Op basis van de ervaring die we intussen hebben opgebouwd, zullen we deze optie nu ook aanbieden aan patiënten jonger dan 70,” besluit dr. Ines Van Loo van de dienst Hartheelkunde.

Langere overleving dankzij tijdige vervanging

Een vernauwde aortaklep komt vooral voor bij ouderen en mensen met een aangeboren afwijkende aanleg van de aortaklep. De vernauwing wordt veroorzaakt door verkalking van de klep waardoor de klep niet goed meer opent. Het hart moet harder werken om het bloed uit het hart via de aorta te pompen. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat tijdige vervanging van de vernauwde aortaklep leidt tot een langere overleving en beter verdwijnen van de klachten. Wanneer onbehandeld kan dit leiden tot hartfalen of plotse dood.

De aandoening evolueert relatief snel en uit zich meestal door klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, duizeligheid en flauwvallen. De diagnose wordt doorgaans gesteld met een echocardiografie. Dit is een niet-agressieve beeldvormingstechniek waarbij de aortaklep met ultrageluid in beeld wordt gebracht en de ernst van de vernauwing wordt bepaald.