Wetenschappelijk onderzoek

De eenheid Kinderlongziekten, kinderallergologie voert meerdere onderzoeksprojecten uit. Dit kan eigen onderzoek zijn of onderzoek in samenwerking, nationaal en internationaal. Dit laat toe om nieuwe behandelingsmogelijkheden of detectiemanieren voor te stellen. Mogelijk wordt uw vrijblijvende deelname gevraagd aan een studie. Uw medewerking wordt altijd erg geapprecieerd.

Lopend wetenschappelijk onderzoek

  • RSV-studie (medicamenteuze studie)
  • Tuberculoze studie

Voor studies met betrekking tot mucoviscidose, vindt u meer info op de pagina's van het Referentiecentrum mucoviscidose.

Wetenschappelijke publicaties

De eenheid Kinderlongziekten, kinderallergologie publiceert actief nieuwe wetenschappelijke artikels. U kan de belangrijkste wetenschappelijke artikels terugvinden door de naam van een medewerker in te typen op PubMed.