Het opstarten van een desensibilisatiekuur

Een desensibilisatiekuur is een bepaalde manier om allergie te behandelen. Dit is een tijdrovende therapie die berust op het principe dat regelmatige toedieningen van een allergeen (stof waartegen men allergisch is) in opklimmende dosissen een zekere 'weerstand' zal bieden tegen de allergie. Het kan pas worden toegepast vanaf de leeftijd van 5 jaar. Er bestaan 3 grote vormen, hieronder beschreven. Vooraleer wordt gestart met een desensibilisatiekuur zal dit uitgebreid op de raadpleging worden besproken en zal worden beslist voor welk allergeen wordt behandeld.

Via injecties onderhuids (subcutaan) = SCIT

Vooraf wordt door de arts bepaald welke therapie zal worden opgestart. U heeft hiervoor een voorschrift meegekregen dat u afhaalt bij uw apotheek. Deze medicatie moet besteld worden en soms kan het enkele weken duren vooraleer deze ter beschikking is. Hou hiermee rekening als u komt voor de eerste toediening. Alle toedieningen dienen onder toezicht van een arts te worden gegeven. De afgehaalde medicatie kan in het ziekenhuis onder de naam van de patiënt worden bewaard in de koelkast. Volgens het afgesproken schema zullen de onderhuidse injecties op de raadpleging worden toegediend. Na de toediening dient u steeds 30 minuten in het ziekenhuis te blijven, omdat een allergische reactie zou kunnen optreden. In het geval van een acute ziekte met koorts of een acute astmacrisis, mag de medicatie niet worden toegediend. De behandelingsduur is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar.

Terug naar boven


Via orale weg = SLIT

Vooraf wordt door de arts bepaald welke therapie zal worden opgestart. U heeft hiervoor een voorschrift meegekregen dat u afhaalt bij uw apotheek. Deze medicatie moet besteld worden en soms kan het enkele weken duren vooraleer deze ter beschikking is. Hou hiermee rekening als u komt voor de eerste toediening. U brengt uiteraard uw medicatie zelf mee voor de eerste toediening. De allereerste toediening gebeurt in het ziekenhuis nadat de arts uw kind onderzocht heeft en gezond heeft bevonden. Het betreft de toediening van een druppel oplossing of een smelttablet onder de tong. Deze moet 2 minuten onder de tong worden gehouden vooraleer deze mag worden ingeslikt. Indien dit goed verdragen wordt, kunnen de daaropvolgende giften thuis worden toegediend. De behandelingsduur is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar.

Terug naar boven


Voor wespen of bijengifallergie (semi-rush)

Vooraf wordt door de arts bepaald welke therapie zal worden opgestart. De medicatie zal besteld worden via de ziekenhuisapotheek en zal telkens in het ziekenhuis (dageenheid) worden toegediend. Voor het opstarten van een desensibilisatiekuur voor wespen- of bijengif zal de patiënt gedurende een hele week dagelijks naar het ziekenhuis moeten komen. Op deze manier zullen opklimmende dosissen, dit onder strikt gecontroleerde omstandigheden, worden gegeven. In het geval deze kuur goed verdragen wordt, zal de intervaltijd geleidelijk aan worden uitgebreid. De eerste 3 jaar zal maandelijks een onderhuidse injectie moeten worden toegediend. Nadien kan geleidelijk het interval worden uitgebreid.

Terug naar boven


< Terug