Het longfunctieonderzoek

Basislongfunctieonderzoek en spirometrie

Voor dit onderzoek is enige medewerking van het kind vereist. Het laat toe de longinhoud van uw kind te meten, alsook de kracht waarmee het kind uitblaast of inademt. Bij kinderen zonder mentale beperking is dit onderzoek uitvoerbaar vanaf de leeftijd van 5 jaar. Het kind krijgt zijn eigen neusknijper mee, die de volgende keer opnieuw kan gebruikt worden. Ook de filter die op het systeem wordt gezet, kan bij een volgend onderzoek hergebruikt worden (tot max 3x).

Het longfunctie-onderzoek wordt onder andere gebruikt bij de diagnose en opvolging van astma. Tijdens dit onderzoek zal de inhalatietechniek van medicatie gecontroleerd worden. Daarom wordt aangeraden om telkens uw eigen medicatie + voorzetkamer mee te brengen.

LET OP:
Gelieve geen salbutamol (blauwe puff) te gebruiken in een tijdspanne van 3 uur voor het onderzoek, tenzij uw kind net een astma-aanval heeft (gehad).

Terug naar boven


Histamineprovocatietest

Dit is een meer complexe vorm van longfunctieonderzoek en vereist meer medewerking dan een klassiek basislongfunctieonderzoek. Daarom is de onderste leeftijdsgrens om dit onderzoek te doen 8 jaar. De histamineprovocatietest berust op het principe een 'astma-reactie' uit te lokken. Dit gebeurt op een gecontroleerde manier waarbij het kind oplopende concentraties histamine inademt en vervolgens een longfunctiemaneuver uitvoert. De manier waarop de luchtwegen reageren geeft een idee over de mate van 'overgevoeligheid' van de luchtwegen en dus ook de mate van het astma.

LET OP:

  • Gelieve geen salbutamol (blauwe puff) te gebruiken in een tijdspanne van 3 uur voor het onderzoek
  • Gelieve geen formoterol of salmeterol of combinatiepreparaat waarin 1 van beide stoffen zit te gebruiken in een tijdspanne van 12 u voor de test
  • Gelieve elke vorm van anti-histaminicum (via siroop of tablet) te stoppen 5 dagen voorafgaand aan het onderzoek

Terug naar boven


Inspanningsprovocatietest

Dit is een meer complexe vorm van longfunctieonderzoek en vereist meer medewerking dan een klassiek basislongfunctieonderzoek. Daarom is de onderste leeftijdsgrens om dit onderzoek te doen 8 jaar. De inspanningsprovocatietest wordt uitgevoerd om inspanningsastma op te sporen. Dit is een vorm van astma, die uitgelokt wordt door een fysieke inspanning, meestal van (middel-)hoge intensiteit. De patiënt zal eerst een basislongfunctie uitvoeren. Indien dit onderzoek binnen de normale waarden valt, zal een inspanning volgen op het roltapijt (intensiteit op geleide van het hartritme).

Na de inspanning ( +/- 6-10 min) wordt opnieuw een longfunctie verricht, gevolgd door een rustpauze. Na de rustpauze wordt opnieuw een longfunctieonderzoek verricht, alsook na toediening van een dosis salbutamol. De patiënt zal dus 4x achtereenvolgens een longfunctiemaneuver uitvoeren. De manier waarop de luchtwegen reageren, geeft een idee over de mate van 'overgevoeligheid' van de luchtwegen en dus ook over de mate van het inspannings-astma.

LET OP:

  • Gelieve geen salbutamol (blauwe puff) te gebruiken in een tijdspanne van 3 uur voor het geplande onderzoek
  • Gelieve geen fysieke inspanning te verrichten in een tijdspanne van 3 uur voor het geplande onderzoek

Terug naar boven


< Terug