De tuberculinehuidtest

Deze test wordt verricht ter opsporing van tuberculose. Dit kan in het geval van een klinische verdenking, maar ook na contact met een persoon die besmet is met tuberculose. De tuberculinehuidtest gebeurt in 2 fases.

  1. De eerste fase is de injectiefase. Er wordt een kleine hoeveelheid tuberculine zeer oppervlakkig onder de huid (intradermaal) van de voorarm geïnjecteerd. Tuberculine is enkel een toxine en kan dus zelf geen ziekte veroorzaken. De intradermale injectie wordt als pijnlijker ervaren dan een gewone prik. Na de injectie wordt de injectieplaats gemerkt met een stift of balpen. Gelieve deze niet weg te wassen. Nadien mag het kind het ziekenhuis verlaten.
     
  2. 48 uur tot 72 uur na de toediening wordt u opnieuw in het ziekenhuis verwacht om de test af te lezen. Hiervoor krijgt u een afspraak. Het aflezen van de test gebeurt door een arts die zal meten of er roodheid en/of zwelling optreedt en die hieruit zal opmaken of uw kind geïnfecteerd is.

LET OP:

  • Gelieve steeds te melden of het kind eerder positief werd bevonden en/of behandeld is geweest voor tuberculose.
  • Gelieve steeds te melden of uw kind bij de geboorte een vaccin tegen tuberculose heeft gehad. Dit is geen courante vaccinatie in België, maar wel bijvoorbeeld in Frankijk of Afrika.
  • Ook als u zelf meent dat de test negatief is, dient u toch naar de afspraak te komen om de test exact te laten aflezen door een arts en een mogelijk verder beleid te volgen. Jonge kinderen dienen immers na contact met tuberculose, zelfs als de test negatief is, toch minstens gedurende 2 maanden een behandeling te krijgen.

< Terug