De orale provocatietest

Dit onderzoek is de ultieme test om na te gaan of er (nog steeds) allergie is aan een bepaald voedingsmiddel of medicijn. Dit onderzoek wordt steeds uitgevoerd op de dageenheid van het Kidz Health Castle en kan gebeuren op elke leeftijd.

Voor voeding

Er wordt u vooraf gevraagd om een bepaalde portie van het te testen voedingsmiddel mee te brengen (al dan niet rauw of gekookt). Deze portie wordt vervolgens verdeeld in verschillende porties in het ziekenhuis, beginnend met een zeer kleine portie en verder opklimmend naar grotere porties (meestal 6 tot 8 porties in totaal). Vooraf bepaalt de arts of uw kind een infuus nodig heeft of niet. Dit is afhankelijk van het reële risico op een belangrijke allergische reactie. Om dit risico in te schatten werden vooraf aan de provocatietest enkele andere onderzoeken verricht zoals een huidpriktest en/of bloedafname.

  • Elk halfuur krijgt de patiënt een volgende portie aangereikt tot alle dosissen opgegeten zijn.
  • Na de laatste portie blijft het kind nog minstens 2 uur in observatie en kan het ziekenhuis verlaten worden indien er geen reactie optrad.

Hetzelfde voedingsmiddel zal de daaropvolgende dagen thuis worden toegediend. In het geval van een allergische reactie zal de test onderbroken worden en zal bepaald worden of het kind gedurende de nacht in het ziekenhuis zal moeten blijven of niet.

LET OP:

  • Gelieve medicatie zoals een anti-histaminicum (siroop of tablet) 1 week vooraf te stoppen, tenzij anders afgesproken met de arts.
  • De test wordt nooit uitgevoerd tijdens een infectie of in de herstelfase van een infectie met koorts en/of huiduitslag.
  • De test zal nooit worden uitgevoerd in een week volgend op een duidelijke allergische reactie of astmacrisis.

In beide bovenstaande gevallen kan u de provocatietest laten verplaatsen naar een andere datum.

Terug naar boven


Voor medicatie

De te testen medicatie zal in het ziekenhuis zelf besteld worden. U dient dus niets zelf mee te brengen, tenzij u dit vooraf uitdrukkelijk werd gevraagd. De totale dosis medicijn zal opgedeeld worden in verschillende porties in het ziekenhuis, beginnend met een zeer kleine portie en verder opklimmend naar grotere porties (meestal 6 tot 8 porties in totaal). Vooraf bepaalt de arts of uw kind een infuus nodig heeft of niet. Dit is afhankelijk van het reële risico op een echte allergische reactie. Om dit risico in te schatten werden vooraf aan de provocatietest enkele andere onderzoeken verricht zoals een huidpriktest en/of bloedafname.

  • Elk halfuur krijgt de patiënt een volgende portie aangereikt tot alle porties ingenomen zijn.
  • Na de laatste portie blijft het kind nog minstens 2 uur in observatie en kan het ziekenhuis verlaten worden indien er geen reactie optrad.

In het geval van een allergische reactie zal de test onderbroken worden en zal bepaald worden of het kind gedurende de nacht in het ziekenhuis zal moeten blijven of niet.

LET OP:

  • Gelieve medicatie zoals een anti-histaminicum (siroop of tablet) 1 week vooraf te stoppen.
  • De test wordt nooit uitgevoerd tijdens een infectie, of in de herstelfase van een infectie met koorts en/of huiduitslag.
  • De test zal nooit worden uitgevoerd in een week volgend op een duidelijke allergische reactie of astmacrisis.

In beide bovenstaande gevallen kan u de provocatietest laten verplaatsen naar een andere datum.

Terug naar boven


< Terug