Bijkomende onderzoeken

Op de eenheid Kinderlongziekten en Allergologie worden bijkomende onderzoeken verricht als diagnostisch middel, maar ook om het verdere beloop van een ziektebeeld op te volgen. Er zal steeds getracht worden om de onderzoeken te koppelen aan een raadpleging, of meerdere onderzoeken te bundelen. Er dient echter rekening te worden gehouden met enkele vuistregels, zoals het stopzetten van bepaalde medicatie enkele dagen vooraf of het al danniet nuchter zijn voor een onderzoek. Dit wordt in de detailinfo toegelicht.

Meer details vindt u onder elk item dat hieronder kort toegelicht wordt.